NOGEPA zoekt nieuwe collega

De wereld van de olie en gaswinning verandert. In de transitie naar een CO2 arme energiemix zal het aandeel van fossiele brandstoffen zoals aardgas dankzij energiebesparing en de groei aan hernieuwbare bronnen afnemen. De Nederlandse olie en gasindustrie werkt er hard aan zich deze nieuwe werkelijkheid eigen te maken. Een werkelijkheid waarbij aardgas niet meer vanzelfsprekend de beste optie is, maar daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan CO2 besparing, én waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Gas op Maat dus….

NOGEPA behartigt ook tijdens deze transitie de belangen van de bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om olie en gas op te sporen en te winnen. Om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in 2050.

NOGEPA doet dat onder andere door structurele verbindingen aan te gaan met haar omgeving en zo mede vorm te geven en concreet bij te dragen aan de energietransitie. De komende tijd staat voor ons in het teken van het nieuwe energieakkoord, een klimaatwet en de positie van de Nederlandse olie en gasindustrie daarbinnen.

Wil je meesturen aan deze transitie? Wij zoeken een Senior adviseur Operations, Health, Safety & Environment ter versterking van het secretariaat.

In deze functie onderhoud je vanuit het NOGEPA kantoor in Den Haag contacten met de aangesloten olie- en gasoperators, overheidsinstanties, kennisinstituten, belangenvertegenwoordigers etc. om gezamenlijk tot kennisuitwisseling, duidelijke afspraken en beleid te komen voor toepassing in de olie- en gasoperaties. Belangrijke thema’s binnen deze functie zijn: Veiligheid en integriteit van (verouderende) olie- en gasinfrastructuur, hergebruik en ontmanteling van installaties en de veiligheid van uitgeproduceerde putten.

We zoeken een teamwerker met ervaring in ‘subsea operations’ en ‘drilling en wells’(exploratie, boren, putten, pijpleidingen), uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden en een ruime belangstelling voor de standpunten van alle belanghebbenden in de energietransitie. NOGEPA biedt een gezellig klein team, veel vrijheid bij het vormgeven van de functie en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling?
Neem contact op met Marjolein Oppentocht (Secretaris Operations, Health & Safety), tel: 070 – 304 7403 of e-mail: marjolein.oppentocht@nogepa.nl,
of richt voor 12 november je sollicitatiebrief aan het NOGEPA secretariaat, e-mail: secretariaat@nogepa.nl.