Gedragscode

NOGEPA
Onze gedragscode

De Nederlandse gassector heeft de “Gedragscode – gaswinning kleine velden” op 7 september getekend. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land. De sector geeft met deze gedragscode invulling aan de wens als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dat willen ze onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden hun projecten vorm te geven. De sector wil met de gedragscode werken aan het verbeteren van het draagvlak en acceptatie voor olie- en gasprojecten in de omgeving, ervan uitgaande dat Nederland ook tijdens de energietransitie nog aardgas nodig zal hebben.

Het ontwikkelen en publiceren van deze gedragscode is geen einddoel maar een startpunt. We evalueren de gedragscode periodiek en passen het aan als dat nodig blijkt. Zo blijft het overeenkomen met de heersende wensen van betrokkenen en omwonenden. NOGEPA heeft in de periode eind 2018 tot begin 2019 een evaluatieronde uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal NOGEPA de gedragscode aanpassen.

Voor vragen over de NOGEPA gedragscode Gaswinning kleine velden, neem contact op met Arendo Schreurs.

X