Gasdag 2019 – presentaties

Op donderdag 12 september was de jaarlijkse CIEP-NOGEPA Gasdag in de Fokker Terminal van Den Haag. Diverse sprekers gaven hun kijk op de gassector op weg naar 2050. Tijdens deze dag was er ruimte voor kennisdeling, ontmoetingen met collega’s en het delen van ervaringen. Gedurende het ochtendprogramma, opgezet door CIEP, was de focus op de internationale gasmarkt en de rol van waterstof hierin. Sprekers vanuit de International Energy Agency en Nederlandse waterstofgezant Noé van Hulst deelden hun bevindingen.

Het middagprogramma vanuit NOGEPA stond onder leiding van energieonderzoeker en publicist Remco de Boer. De middag begon met een filosofische inbreng door hoogleraar Sabine Roeser (TUDelft) naar de rol van emotie bij de keuzes voor de energietransitie. Vanuit Equinor deelde Lucie Boost haar kijk op CCS en ging Sandor Gaastra (ministerie van EZK) breder in op de gasproductie in Nederland. Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Matthijs Sienot (D66) sloten de dag af met een politiek panel waarin ze de discussie aangingen over de Nederlandse gasproductie en de rol die het heeft in de energietransitie.

Naast het inhoudelijk programma reikte NOGEPA op de Gasdag ook een cheque uit aan de KNRM (Koninglijke Nederlandse Redding Maatschappij) om wederom vijf jaar een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving op zee. Willem Gunneman en Menno Beijer zorgden voor de muzikale omlijsting van de Gasdag waarmee een feestelijk start is gemaakt van de viering van 45 jaar NOGEPA.

Om een presentatie nog eens na te slaan of voor diegene die niet aanwezig kon zijn, hebben we hieronder de presentaties verzameld:

Gergely Molnar
Natural Gas Analyst, Directorate of Energy Markets and Security, International Energy Agency (IEA)
Presentatie: Market Report Series: 2019, Analysis and forecasts to 2024

 

Uwe Remme
Energy Analyst, International Energy Agency (IEA)
Presentatie: The Future of Hydrogen, Seizing today’s opportunities

 

Sandor Gaastra
Directeur-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Presentatie: Gaswinning en de gassector in de energietransitie

 

Lucie Boost
Advisor Global Policy & Regulatory Affairs, Equinor
Presentatie: De gassector en CCS: vandaag en morgen

 

Sabine Roeser
Hoogleraar Ethiek, Technische Universiteit Delft
Presentatie: Een andere blik op energievoorziening

 

 

X