Evaluatie gedragscode Gaswinning kleine velden

De Nederlandse gassector heeft in 2017 de Gedragscode – gaswinning kleine velden getekend. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen uit de omgeving van onze projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie- en gasprojecten uit kleine velden op land.

Het ontwikkelen en publiceren van deze gedragscode was geen einddoel maar een startpunt. NOGEPA evalueert de gedragscode periodiek en past het aan als dat nodig blijkt. Zo blijft het overeenkomen met de heersende wensen van betrokkenen en omwonenden. NOGEPA heeft in de periode eind 2018 tot begin 2019 een evaluatieronde uitgevoerd. Op de website volgt een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie en de wijze waarop NOGEPA deze zal verwerken in de gedragscode.

Ga naar de evaluatie Gedragscode Gaswinning kleine velden

X