Marieke van den Akker

Marieke van den Akker

Specializing Energy and Labor Law

“Advocaat in dienstbetrekking, mr Marieke van den Akker (LLM), is advocaat in dienst bij NOGEPA. Dat betekent dat zij alleen optreedt voor NOGEPA als bedoeld in art. 5.9, onderdeel g Voda. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij zich op de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Algemene Praktijk en Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.”

“Advocate, Mrs Marieke van den Akker (LLM) is an advocate employed by NOGEA. This means that she only acts for NOGEPA within the meaning of Article 5.9(g) of the Dutch Legal Profession Bye-Laws (Verordening op de advocatuur) (“Voda”)]. She has registered the following principal legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas: General Practice and Labor Law. Based on this registration, She is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.”

X