Logo Logo

Agreements

MIA

MIA: Het doel van de wederzijdse vrijwaringsovereenkomst (MIA – mutual indemnity agreement) voor de olie- en gasindustrie is duidelijkheid te scheppen over aansprakelijkheid. Zo is te voorkomen dat er overlappende verzekeringen worden afgesloten om identieke risico’s te dekken voor personeel, installaties of ander materieel. Ieder bedrijf hoeft zich slechts te verzekeren voor de eigen schade die het zou kunnen oplopen.

Inschrijven: Er zijn op dit moment ruim 1000 bedrijven die de wederzijdse vrijwaring hebben getekend. De overeenkomst wordt gedragen door zowel NOGEPA als de IRO. Bedrijven die interesse hebben de wederzijdse vrijwaringsovereenkomst te tekenen, kunnen dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@elementnl.nl. Het secretariaat stuurt vervolgens de overeenkomst ter ondertekening via Docusign. NOGEPA houdt een register bij van aangesloten bedrijven.
Filetype icon

MIA List per July 11th, 2024

Download

OCES

OCES (Operators Co-operative Emergency Services) is een gezamenlijke verklaring en noodhulpcode met betrekking tot wederzijdse hulp in geval van een noodsituatie op zee.Binnen de offshore olie- en gasindustrie bestaat de mogelijkheid dat zich noodsituaties voordoen waarin dringend actie moet worden ondernomen om verdere schade aan een offshore-installatie, een andere faciliteit of aan het milieu te voorkomen. Een dergelijke situatie kan wel of niet worden voorafgegaan door omstandigheden waarin personen in nood verkeren. Om rekening te houden met dergelijke situaties, hebben de National Oil Industry Associations rond de Noordzee ingestemd met het nastreven van een principe van wederzijdse hulp tussen leden. Individuele operatoren kunnen elkaar om ondersteuning in noodsituaties vragen om bijvoorbeeld b.v. boortorens, duikondersteunende vaartuigen om het bestrijden van een noodsituatie te vergemakkelijken.Naast de offshore OCES is er ook een onshore OCES tussen de nationale verenigingen van Duitsland en Nederland.
Filetype icon

2012 OCES Agreement Onshore

Download
Filetype icon

2022 OCES Agreement Offshore

Download
  • © 2024 NOGEPA